Garantie

De Clevy Garantie geeft de oorsponkelijke koper van een Clevy Keyboard bij normaal gebruik een volle 5 jaar garantie tegen productie- en materiaalfouten. Deze garantietermijn is alleen van toepassing op versie 2 van het gekleurde Clevy toetsenbord. Op versie 1 van het Clevy toetsenbord is de reguliere garantietermijn van 1 jaar van toepassing. Onderop het toetsenbord is te zien over welke versie van het Clevy toetsenbord u beschikt. De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop. Eventuele werkzaamheden die onder de garantie vallen, zullen gratis worden uitgevoerd, met uitzondering van verzekerings- en handlingkosten, transportkosten en incidentele kosten. De garantie is alleen van toepassing indien aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  1. Uw factuur of aankoopbon met alle verkoopspecificaties dient te worden overhandigd wanneer aanspraak op garantie wordt gemaakt.
  2. De garantiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bij een van onze dealers
  3. De garantie is niet geldig indien het defect is veroorzaakt door een schok of val, misbruik, zand, stof, vuil, vocht of corrosie, lekkende batterijen, verkeerde behandeling, reparaties door onbevoegden of defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in de gebruikershandleiding.
  4. De hierin uitdrukkelijk verstrekte garantie is de enige garantie die verstrekt wordt met betrekking tot het product en geen andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, is van toepassing. Clevy accepteert geen aansprakelijkheid anders dan specifiek in deze garantie is aangegeven.

 

Opmerking:

  • Wanneer u het product voor garantie retourneert, verpak het dan zeer zorgvuldig, verzeker het, zorg dat u de factuur of aankoopbon en garantiekaart bijsluit en geef enkele instrukties voor de reparatie.
  • Heeft u het product gedurende een langere periode niet gebruikt, raadpleeg dan de beschrijving van de functies in de gebruikershandleiding voordat u het product gaat gebruiken.

untitled